HOME

UNTERSUCHUNGEN

NEUES

PATIENTENUNTERSTÜTZUNG                   

INKONTINENZ

SEXUALSTÖRUNGEN bei FRAUEN

SEXUALITÄT IM ALTER

LINKS

 

 

 

Ve Vídni, dne..................  

Já, níže podepsaný, si přeji trvalé zneplodnění (sterilizaci).

Potvrzuji tímto, že jsem byl v rámci důkladného pohovoru o podrobnostech požadovaného zákroku sloužícího k trvalému ukončení plodnosti poučen následujícím způsobem:

·         Vasektomie (oboustranné podvázání semenného provazce) jako sterilizační operace se provádí otevřením šourku, vyhledáním chámovodu a jeho podvázáním.

·         Úspěšnost operace sloužící k ochraně proti početí je velmi spolehlivá. Jistotu lze ovšem získat až po cca 12 výronech semene a provedení minimálně dvou vyšetření spermatu s negativním výsledkem, a to kvůli spermiím, které se nacházejí za místem podvázání.

·         Spontánní opětné spojení je možné.

·         Operace k obnovení plodnosti v pozdější době je v zásadě možná, nemá ovšem reálně dobré vyhlídky na úspěch (pravděpodobnost v odborné literatuře 0,2 %), proto by měl být zákrok dobře uvážen.

·         Americká studie provedená v roce 1993 údajně prokázala podezření, že u pacientů s vasektomií existuje zvýšené riziko pozdějšího onemocnění rakovinou prostaty. Tento výsledek mezitím vyvrátily další statistické výzkumy.

·         Bezprostředními důsledky operativního zákroku může být zánět nadvarlat (v cca 0,4-6% operovaných případů), infekce rány různého stupně závažnosti (0-6%), hematomy (0-18%) a vytvoření granulomu, tzn. zduřeniny vaziva uzlíkovitého tvaru vzniklé únikem spermatu (4-10%).

·         Srůst přerušených konců chámovodu (jednostranný nebo oboustranný), za určitých okolností i po již potvrzené neplodnosti na základě vyšetření spermatu, může vést k obnovené průchodnosti dotyčného chámovodu, a tím i k obnovené plodnosti (fertilitě).

·         Vzhledem k podmíněným vadám existuje také eventualita několikanásobného (více než párového) chámovodu nebo deformací chámovodu, které při operativním zákroku nejsou za určitých okolností rozpoznatelné.

·         V jednotlivých případech se kromě fyzických mohou vyskytnout rovněž psychické změny. Projevují se pocitem nedostatečnosti v důsledku neplodnosti, a tím podmíněným možným oslabením sexuální potence.

 

K tomuto operativnímu zákroku jsem se rozhodl po tomto podrobném a srozumitelném informování a poučení o druhu, významu, důsledcích a možných rizicích zákroku, jakož i po zralém uvážení všech výhod a nevýhod.

Jiné alternativy kontroly porodnosti jsou mi známy.

Jsem si plně vědom eventuality velice vzácného, přesto ovšem možného (přirozeného) spojení lékařem uměle přerušeného chámovodu, a tím také otěhotnění partnerky, které nelze vyloučit v žádném případě sterilizace, a narození dítěte.

Neodvolatelně tímto prohlašuji, že se vzdávám uplatňování nároků na odškodnění jakéhokoliv druhu (bolestné, náhrada ušlého výdělku a zejména placení výživného atd.) vůči ošetřujícímu lékaři v případě nechtěného otěhotnění a narození dítěte navzdory provedené sterilizaci.

Toto vzdání se nároků se ovšem nevztahuje na úmyslné nebo hrubě nedbalostní jednání lékaře provádějícího zákrok.

 

Byl jsem poučen ke své plné spokojenosti. Toto prohlášení jsem si přečetl, měl jsem dostatek příležitostí hovořit o problému s lékařem a se zákrokem souhlasím.

Podpis

ZPĚT

 

 

Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: mossig@vasektomie.cc
Copyright © 2004 / ANDROS- Institut für Andrologie
Stand: Tuesday, February 09, 2010 12:57